Guy Ben-Ziony Tomoko Akasaka Ewa Kupiec Petrit Çeku Monika Leskovar Radovan Vlatković Mario Ivelja Trio Elogio Ségolène de Beaufond Roland Glassl Ian Fountain Zvi Plesser Susanna Yoko Henkel Stefan Milenković

2015

ZAGREB KOM 10

PROGRAM


Koncert 1

Koncert otvaranja „LA FIESTA“
Petak, 9. listopada 2015., 20h

Hugo Wolf:
Talijanska serenada (obrada za flautu i gudački trio G. Braunsteina)

Gili Schwarzman, flauta
Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo


Manuel de Falla: Sedam španjolskih narodnih pjesama, za violončelo i gitaru (obrada V. Dešpalja)

Monika Leskovar, violončelo

Petrit Çeku, gitara


Ernö Dohnányi: Serenada za gudački trio u C-duru, op. 10

Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo

***

Nino Rota: Trio za flautu, violinu i glasovir

Gili Schwarzman, flauta
Guy Braunstein, violina
Ian Fountain, glasovir


Mario Castelnuovo-Tedesco: Kvintet za gitaru i gudački kvartet u F-duru, op. 143

Petrit Çeku, gitara

Guy Braunstein, violina
Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Monika Leskovar, violončelo

 

Koncert 2

“ČISTA ROMANTIKA”: Subota, 10. listopada 2015., 20h


Robert Schumann:
Fantastični komadi, obrada za violončelo i glasovir, op. 73

Monika Leskovar, violončelo

Ian Fountain, glasovir


Johannes Brahms: Glasovirski trio u H-duru, op. 8

Susanna Yoko Henkel, violina

Monika Leskovar, violončelo
Ian Fountain, glasovir


***


Carl Maria von Weber: Trio za flautu, violončelo i glasovir u g-molu, op. 63, br. 1

Gili Schwarzman, flauta
Giovanni Sollima, violončelo
Ian Fountain, glasovir


Antonín Dvořák: Glasovirski kvartet u Es-duru, op. 87, br. 2

Guy Braunstein, violina

Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo
Ian Fountain, glasovir

 

Koncert 3

“MOZARTOVA MATINEJA”: Nedjelja, 11. listopada 2015., 11h

 
Wolfang Amadeus Mozart: Kvartet za flautu i gudače u D-duru, KV 285, br. 1

Gili Schwarzman, flauta

Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo


Wolfang Amadeus Mozart: Sonata za violinu i glasovir u B-duru, KV 454

Susanna Yoko Henkel, violina
Ian Fountain, glasovir


Wolfang Amadeus Mozart: Trio u Es-duru (Kegelstatt Trio), KV 498

Andreas Ottensamer, klarinet

Roland Glassl, viola
Ian Fountain, glasovir
Koncert 4

“MOZARTOVA SORAREJA”: Nedjelja, 11. listopada 2015., 20h


Wolfang Amadeus Mozart:
Trio u Es-duru (Kegelstatt Trio), KV 498

Andreas Ottensamer, klarinet

Roland Glassl, viola
Ian Fountain, glasovir


Wolfang Amadeus Mozart: Glasovirski trio u C-duru, KV 548

Guy Braunstein, violina
Monika Leskovar, violončelo
Ian Fountain, glasovir

***

Wolfgang Amadeus Mozart:
Klarinet kvintet u A-duru, KV 581, op. 108

Andreas Ottensamer, klarinet

Susanna Yoko Henkel, violina
Guy Braunstein, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo

 

Koncert 5

QUADRO NUEVO”: Srijeda, 14. listopada 2015., 20h

Quadro Nuevo, tango/jazz kvartet

            Special guest: Hrvoje Rupčić, udaraljke

 

Koncert 6

Koncert za djecu: Četvrtak, 15. listopada 2015., 11h – besplatan koncert samo uz prethodnu prijavu

Boris Brovtsyn, violina
Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Monika Leskovar, violončelo
Giovanni Sollima, violončelo
Milana Chernyavska, glasovir
Johannes Fischer, udaraljke
Petrit Çeku, gitara

 

Koncert / Concert 7

Hrvatski skladatelji: Četvrtak, 15. listopada 2015., 18h

Boris Papandopulo: Papandopulijada za glasovirski trio u C-duru

Susanna Yoko Henkel, violina

Monika Leskovar, violončelo
Milana Chernyavska, glasovir


Boris Papandopulo: Kvartet za gitaru i gudački trio

Petrit Çeku, gitara

Boris Brovtsyn, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo

 

 

Marko Ruždjak: Klasični vrt

Gudački kvartet Sebastian

 
Ivo Tijardović
: Mein Shimmy

Gudački kvartet Sebastian

 

Ivo Tijardović: Loulou la languide (Čeznutljiva Loulou) – Fox-Trot / Loulou la languide (Languid Loulou) – Fox-Trot

Gudački kvartet Sebastian


Srđan Dedić
: Canzona za violončelo i gitaru

Monika Leskovar, violončelo
Petrit Çeku, gitara

 

 

Božidar Kunc: Kvartet za violinu, violu, violončelo i glasovir u d-molu, op. 36

Boris Brovtsyn, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo
Milana Chernyavska, glasovir

 

Koncert 8 „CONTEMPORARY MUSIC LOUNGE“: Četvrtak, 15. listopada 2015., 20h (Program iznenađenja)

Boris Brovtsyn, violina
Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Monika Leskovar, violončelo
Giovanni Sollima, violončelo
Petrit Çeku, gitara
Milana Chernyavska, glasovir
Krešimir Mikić, pripovjedač

poseban gost: Johannes Fischer, udaraljke

 


 

Koncert 9

PROTIV ŠUTNJE: Petak, 16. listopada 2015., 20h

Uz tekstove B. Brechta, S. Zweiga, A. Mahlera i dr. (Pripovjedač: Krešimir Mikić)


Anton Webern:
Tri mala komada za violončelo i glasovir, op. 11

Giovanni Sollima, violončelo

Milana Chernyavska, glasovir


Hanns Eisler: Duo za violinu i violončelo, op. 7

Susanna Yoko Henkel, violina

Monika Leskovar, violončelo


Hans Krása: Passacaglia i fuga za gudački trio

Boris Brovtsyn, violina
Roland Glassl, viola
Giovanni Sollima, violončelo


Erwin Schulhoff: Gudački sekstet

Boris Brovtsyn, violina

Susanna Yoko Henkel, violina
Roland Glassl, viola
Hvoje Philips, viola
Giovanni Sollima, violončelo
Monika Leskovar, violončelo

***

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert za violinu, glasovir i gudački orkestar u d-molu, MWV O 4

Susanna Yoko Henkel, violina
Milana Chernyavska, glasovir
Zagrebački solisti

 

Koncert 10

„BAROKNA VEĆER“: Subota, 17. listopada 2015., 20h


Arcangelo Corelli:
Sonata za violinu u d-molu (La folia), op. 5, br. 12 (obrada za violončelo i gitaru V. Dešpalja)

Monika Leskovar, violončelo

Petrit Çeku, gitara


Johann Sebastian Bach: Sonata za violinu i b.c. u G-duru, BWV 1021

Susanna Yoko Henkel, violina

Monika Leskovar, violončelo
Petrit Çeku, gitara


Antonio Vivaldi: Trio sonata u d-molu (La folia), RV 63, op. 1, br. 12

Susanna Yoko Henkel, violina

Laura Vadjon, violina
Giovanni Sollima, violončelo
Petrit Çeku, gitara


Count Unico Wilhelm van Wassenaer: Concerto armonico br. 4 u G-duru

Laura Vadjon, violina
Tanja Torić, violina
Silvio Richter, violina
Helga Korbar, violina
Ivan Jaksković, viola
Monika Leskovar, violončelo
Giovanni Sollima, violončelo
Petrit Çeku, gitara
Krešimir Has, čembalo

***

Antonio Vivaldi:  Komorni koncert u D-duru, za gitaru i gudački orkestar, RV 93

Petrit Çeku, gitara
Hrvatski barokni ansambl

 

Johann Sebastian Bach: Koncert za violinu i gudački orkestar u a-molu, BWV 1041

Susanna Yoko Henkel, violina

Hrvatski barokni ansambl

 

Antonio Vivaldi: Koncert za dva violončela i gudački orkestar u g-molu, RV 531

Monika Leskovar, violončelo

Giovanni Sollima, violončelo
Hrvatski barokni ansambl

 

 

GLAZBENICI

Guy Braunstein
Boris Brovtsyn
Susanna Yoko Henkel
Roland Glassl
Hrvoje Philips
Monika Leskovar
Giovanni Sollima
Petrit Ceku
Milana Chernyavska
Ian Fountain
Johannes Fischer
Andreas Ottensamer
HRBA Hrvatski barokni ansambl
Zagrebački Solisti
Gudački Kvartet Sebastian
Quadro Nuevo
Hrvoje Rupčić
Maja Sever
Krešimir Mikić